top of page
Echo V2.jpg
DSCF7857.JPG

Moje hlavní praxe je v sochařství a je založena v ateliéru. Od roku 2003 jsem rozšířil tuto praxi tak, aby zahrnovala pecní lité sklo jako hlavní složku. Předchozí práce zahrnují veřejné sochy, výstavy, design a soukromé zakázky.

Rozsah mé práce sahá od plně realizované veřejné plastiky až po plankton a miniaturu. Některá díla jsou trvalá a sběratelská, mnoho je dočasné a některá byla ztracena nebo zničena silami života a společnosti.  

Pokrok je obvykle řízen materiálním obsahem a přijetím procesu řízeného přístupu, ve kterém jsou kontext a obsah vzájemně závislé. Materiály zahrnují lité betonové agregáty od jemného mramoru a vápence po drcené cihly, svařovanou a zpracovanou ocel, nerezovou ocel, hlínu, kámen a lité kovy, zejména bronz.

Tam, kde je to vhodné, používám také méně ortodoxní a někdy přechodné materiály a procesy, zejména při práci na křehčích environmentálních aspektech. Z nich jsou nejkřehčí umělecká díla z biouhlu.

  • Echo (Ztracené krajiny) 

  • Eildonův strom (léto)

  • Mořský objekt ts

  • Mrak 

  • Objekt Carter Bar

  • Mořská socha (z mořského tryptychu )

  • Plakat

  • Ptačí zpěv

 

bottom of page